fbpx
Win To Win Marketing
Chia sẻ kiến thức marketing và những điều thú vị trong cuộc sống ...

Cách tạo PRINT ART với Canva

Trong video này Ed sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Canva để tạo áp phích nghệ thuật đại chúng để trang trí nhà cửa hoặc bán hàng trực tuyến. ❤️ Tạo áp phích Canva đầu tiên của bạn ngay hôm…